• Fab I

 • Address:No.1188 Chuan Qiao Road Jin Qiao Export Processing Zone Pudong, Shanghai, Chin
 • Postal Code:201206
 • Telephone:86-21-38829909
 • Facsimile :86-21-50809999
 • Headquarters & Fab II

 • Address:No.288 Ha Lei Road Zhang Jiang High Tech Park Pudong, Shanghai, China
 • Postal Code:201203
 • Telephone:86-21-38829909
 • Facsimile :86-21-50809999
 • FAB III

 • Address:No.1399 Zu Chong Zhi Road Zhang Jiang High Tech Park Pudong, Shanghai, China
 • Postal Code:201203
 • Telephone:86-21-38829909
 • Facsimile :86-21-50809999

Fab I

 • Address: No.1188 Chuan Qiao Road Jin Qiao Export Processing Zone Pudong, Shanghai, China
 • traffic: Bus 777, 987
x

Headquarters & Fab II

 • Address: No.288 Ha Lei Road Zhang Jiang High Tech Park Pudong, Shanghai, China
 • traffic: Metro line 2 jinke road station,Bus 1029、Bus 1046、Zhangjiang loop
x

FAB III

 • Address: No.1399 Zu Chong Zhi Road Zhang Jiang High Tech Park Pudong, Shanghai, China
 • traffic: Metro line 2 jinke road station,Bus 609、636、1046、Zhangjiang Bus No1、Pudong bus No11、Pudong Bus No12
x